Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
facebook
^DO GÓRY^

 • 1 Witamy na stronie
  Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku
 • 2 Szkoła dla Ciebie !
  Szkoła z przyszłością
 • 3 Szkoła dla Ciebie !
  To Szkoła dla Ciebie
 • 4 "Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik"
  Realizujemy projekt
 • 5 Kierunki kształcenia :
  Turystyka, Drogownictwo, Geodezja, Budownictwo Ochrona Środowiska, Technologia Żywności, Architektura Krajobrazu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, SZKOŁA DLA CIEBIE!

  
  
  

Aktualności Projektu "Zawodowcy na start"

W dniach 7- 8.10.2017 r. kolejna grupa uczniów wzięła udział w szkoleniu w ramach projektu „Zawodowcy na start”. Uczniowie klasy III A (technik architektury krajobrazu) wraz z nauczycielką Katarzyną Maciaszek zmagali się z tajnikami i możliwościami programu Gardenphilia Designer. Kurs „Projektowanie ogrodów” przygotował młodzież do realizacji zadań projektowych oraz kształtował umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach w tworzeniu własnych koncepcji ogrodów. To tylko początek drogi do zdobywania nowych umiejętności. Przed uczniami kolejne szkolenia, kursy i staże zawodowe.


REKRUTACJA

uczniów zgłaszających uczestnictwo w projekcie

„LEPSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM”

rozpoczęta.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gabinecie nr 60 do 20 października.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Zapraszam do uczestnictwa w projekcie Koordynator projektu: Grażyna Ozorowska


SZKOLENIA DLA GEODETÓW w ramach projektu „ZAWODOWCY NA START”.

Za nami kolejne szkolenia dla geodetów finansowane z projektu „Zawodowcy na start”. W niedzielę 11 czerwca grupa uczniów i nauczyciel otrzymała międzynarodowe certyfikaty AutoDesk potwierdzające umiejętności nabyte w czasie kursu obsługi oprogramowania AutoCad poziom 1. Po 30 godzinach intensywnej pracy uczniowie wydrukowali przygotowane przez siebie projekty i otrzymali świadectwa. Szkolenie w bardzo profesjonalny i przystępny sposób przeprowadził p. Krzysztof Kundziewicz (BIK Edukacja Białystok). Nabyte umiejętności będę bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W środę 14 czerwca odbyło się natomiast szkolenie z zakresu standardów technicznych i przepisów prawnych w geodezji, prowadzone przez niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie – dr inż. Ludmiłę Pietrzak, wiceprezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, redaktor naczelną miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, członka komisji nadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i przedsiębiorcę zatrudniającego ponad 120 osób. Dzięki temu spotkaniu uczniowie przyswoili niezwykle obszerną porcję wiedzy z zakresu prawa geodezyjno-kartograficznego, zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych i ich opracowania, sporządzania dokumentacji geodezyjnej oraz procedur techniczno-prawno-administracyjnych w pracach geodezyjnych. Dzięki doskonałemu przygotowaniu tematyki zajęć i materiałów, w ciągu zaledwie 8 godzin udało się przekazać ogromny zasób wiedzy niezbędnej w pracy geodety, a także przed zbliżającymi się egzaminami zawodowymi dla uczniów technikum. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy 3 i klasy 1 technikum geodezyjnego. Uczestnicy projektu otrzymali odpowiednie pisemne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

A już w najbliższy piątek 16 czerwca zaczynamy szkolenie z zakresu obsługi programu C-Geo do opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, które poprowadzi trener będący przedstawicielem producenta tego oprogramowania, co ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia i certyfikaty dla uczestników, uznawane przez firmy w branży. Relacja wkrótce.

Kamil Sokołowski


Realizacja projektu „Zawodowcy na start” w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Nasza szkoła jest jedną ze szkół z powiatu ełckiego, mrągowskiego i ostródzkiego realizującą projekt „Zawodowcy na start”. Liderem projektu jest Syntea Spółka Akcyjna z Lublina. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu tego roku i trwać będzie do 31 sierpnia 2018r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły poprzez podniesieniu zdolności kierunkowych, technicznych i zawodowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Projekt kierowany jest do 150 uczniów kierunku kształcenia: architektura krajobrazu, obsługa turystyczna, budownictwo i geodezja oraz 7 nauczycieli.

Uczestnictwo ucznia w projekcie rozpoczyna się spotkaniami z doradcą zawodowym, na których młodzi ludzie odkrywają swoje predyspozycje zawodowe, planują ścieżkę swojego rozwoju zawodowego oraz poznają rynek zatrudnienia. Kolejny etap udziału w projekcie to rozwój kompetencji pracowniczych i zawodowych, zdobywanie nowych uprawnień na specjalistycznych kursach i szkoleniach, pozwalających na nabycie praktycznych umiejętności zawodowych. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą doskonalić uczestnicząc w stażach zawodowych.

Uczniowie kierunku geodezja uczestniczyć będą w szkoleniach z obsługi programów EWMAPA, baz danych, C-Geo oraz AutoCad, w szkoleniach z zakresu przepisów prawnych i standardów technicznych w geodezji oraz poznają zasady obsługi odbiorników GPS.

„Budowlańcy” skorzystają ze szkoleń specjalistycznych: rozwijających umiejętności projektowania komputerowego 2D i 3D oraz sporządzania kosztorysów budowlanych. Zaś kursy: operator wózków jezdniowych podnośnikowych oraz monter suchej zabudowy pozwolą uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe.

Dla uczniów kierunku kształcenia obsługa turystyczna zostały przygotowane propozycje szkoleń dające uprawnienia pilota wycieczek, animatora czasu wolnego oraz wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto szkolenia: Jakość obsługi w turystyce oraz Systemy mobilne w biznesie wpłyną na rozwój kompetencji informatycznych, przydatnych w branży turystycznej.

Uczniowie kierunku kształcenia architektura krajobrazu będą mogli uzyskać dodatkowe uprawnienia uczestnicząc w kursie florystycznym, a umiejętności projektowania terenów zielonych będą doskonalić na kursie projektowania ogrodów.

Geodezja rozpoczęła już swój cykl szkoleń od tworzenia dokumentacji technicznej w programie AutoCad, a turystyka od poznawania tajników pracy animatora czasu wolnego. Niedługo rozpoczną się szkolenia dla następnych grup uczniów.

W projekcie wezmą udział również nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy uczestniczyć będą w certyfikowanych szkoleniach, studiach podyplomowych oraz w stażach zawodowych.

Projekt zakłada również doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt multimedialny, specjalistyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Projekt „Zawodowcy na start” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

przygotowała: Małgorzata Niedźwiedzka


Ełk, 07 czerwca 2017r.

Szkolenia dla geodetów w ramach projektu "Zawodowcy na start" rozpoczęte.

Pierwsze szkolenie w ramach projektu „Zawodowcy na start", finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, odbyło się w dniach 30-31 maja 2017r. w siedzibie firmy TPI w Warszawie, producenta i dystrybutora rozwiązań pomiarowych firmy TOPCON. Ośmioro uczniów klasy 3G, jedna uczennica klasy 1G i nauczyciel przedmiotów zawodowych odbyli w Warszawie kurs zastosowania nowoczesnych technologii satelitarnych i obsługi odbiorników GPS w geodezji.

Część teoretyczna obejmowała budowę i funkcjonowanie satelitarnych systemów pozycjonowania, naziemne systemy wspomagania pomiarów satelitarnych w celu uzyskiwania wysokich dokładności (pomiary RTK z systemem ASG-EUPOS oraz TPI NET PRO). W części praktycznej dowiedzieliśmy się jak skonfigurować i przygotować do pracy posiadane przez nas odbiorniki, wykonaliśmy pomiary testowe i zgraliśmy dane pomiarowe do komputerów.

Pierwszego dnia, tuż po przyjeździe do Stolicy, spędziliśmy popołudnie w Centrum Nauki Kopernik, a następnie zjedliśmy kolację w jednej z warszawskich restauracji.

Wszelkie koszty wyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia i szkoleń pokryte zostały w ramach projektu.

Serdeczne podziękowania składamy panu Michałowi Zygmuntowi za fachowe przeprowadzenie szkolenia oraz p. Mai Łukasiewicz za jego przygotowanie i logistykę.

Jesteśmy także w trakcie szkolenia z obsługi programu AutoCad, a do końca czerwca planowane są jeszcze szkolenia z zakresu przepisów prawnych i standardów technicznych w geodezji oraz obsługi geodezyjnych programów komputerowych: EWMapa i C-Geo. Łączny koszt zaplanowanych szkoleń to ok. 6000 zł na jednego ucznia! Projekt kończą płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach geodezyjnych dla uczniów i nauczyciela.

przygotował: Kamil Sokołowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych


Ełk, 07 czerwca 2017r.
Uczniowie kierunku kształcenia architektura krajobrazu rozpoczęli kurs VCC Florysta w ramach projektu „Zawodowcy na start”

8 uczniów kierunku kształcenia architektura krajobrazu z kl. III A wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych rozpoczęło kurs kształtowania umiejętności projektowania i tworzenia kompozycji florystycznych. Efekty ich pracy będziemy mogli wkrótce podziwiać na zdjęcia zamieszczony na naszej stronie internetowej.

przygotowała: Małgorzata Niedźwiedzka


„Turystyka” uczy się i bawi na kursie Animator czasu wolnego, realizowanym w ramach projektu „Zawodowcy na start”

Uczniowie kl. III OT wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych uczestniczą w kursie Animator czasu wolnego, na którym poznają i stosują w praktyce różnorodne formy animacji, będące jedną z ważnych umiejętności przygotowania zawodowego technika obsługi turystycznej.

przygotowała: Małgorzata Niedźwiedzka

WIDGET-RADIO5

Mała Sala Gimnastyczna
Stadion z imieniem !
Widok Hol 1 piętro

 Zobacz Widok ulicy - Street View (kliknij)

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku | 2013