Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
facebook
^DO GÓRY^

 • 1 Witamy na stronie
  Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku
 • 2 Szkoła dla Ciebie !
  Szkoła z przyszłością
 • 3 Szkoła dla Ciebie !
  To Szkoła dla Ciebie
 • 4 "Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik"
  Realizujemy projekt
 • 5 Kierunki kształcenia :
  Turystyka, Drogownictwo, Geodezja, Budownictwo Ochrona Środowiska, Technologia Żywności, Architektura Krajobrazu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, SZKOŁA DLA CIEBIE!

  
  
  

Nasza Szkoła realizuje projekt : "Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik"


Wycieczka do prefabetu


15 kwietnia 2015 roku w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” odbył się wyjazd studyjny uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ełku do Suwałk i Giżycka. Głównym założeniem tej wycieczki było zapoznanie uczniów z klas III a i II a Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz II T Technikum nr 1 z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w produkcji przetworów mięsnych w zakładach mięsnych Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k Oddział w Suwałkach oraz rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi przetwórstwa mleka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku oraz działaniami tych zakładów w kierunku ochrony środowiska. Na wycieczce uczniów towarzyszyli opiekunowie: p. Bogdzio Maria oraz p. Izabela Kasprzak.

Uczniowie naszej szkoły miały okazję zobaczyć dział rozbioru, linię rozbiorową, maszyny i urządzenia służące do porcjowania elementów drobiowych oraz separacji elementów kostnych. Mogliśmy zobaczyć maszyny wykorzystywane w zakładzie takie, jak nastrzykiwarki, masownice, wilki, kutry oraz komory wędzarniczo-parzelnicze, w których odbywają się procesy osadzania kiełbas, wędzenia, parzenia oraz pieczenia. Wyroby drobiarskie Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. oddział w Suwałkach są sprzedawane na rynku krajowym oraz za granicą (Chiny, Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Japonia) pod nazwami znanych marek: Morliny, Yano, Krakus. Zgodnie z zasadami higieny pracy obowiązującymi w zakładzie ostatnim działem, który mieliśmy możliwość zobaczyć był ubój. Linia ubojowa drobiu wywarła na uczniach duże wrażenie i zainteresowanie wśród wędliniarzy.

Zgodnie z programem wycieczki naszym kolejnym i ostatnim przystankiem była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku. OSM Giżycko jest nowoczesnym zakładem o bogatej, długoletniej tradycji produkcyjnej. Zakład w latach 2002-2007 został zmodernizowany. Uczniowie mogli zobaczyć nie tylko budowę jednej z największych dojrzewalni sera w województwie, ale przede wszystkim nowoczesną aparatownię, odbieralnię mleka, magazyn chłodniczy do przechowywania produktów mleczarskich, nową myjnię samochodową oraz nowoczesną warzelnię serów o przerobie mleka ok. 300 tys. litrów na dobę. Okręgowa Spółdzielnia w Giżycko funkcjonuje na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, to też w trosce o zachowanie czystości środowiska zainstalowano w 2000 roku urządzenia do zagęszczania serwatki metodą odwróconej osmozy, która pozwala zagospodarować całość produkowanej zakładzie serwatki. Wieloletnia tradycja, doświadczenie produkcyjne, wprowadzenie standardów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), system HACCP oraz wysoka jakość skupowanego mleka (wyłącznie klasa extra) z Regionu Zielonych Płuc Polski sprawiają, że produkty spółdzielni cieszą się dużym powodzeniem wśród konsumentów na terenie całego kraju.

Bogdzio Maria-nauczyciel przedmiotów zawodowych


Ogłoszenie

I Ty możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe!

Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Zapraszamy uczennice/uczniów na szkolenia:
• AutoCad st. I – 1 grupa/12 uczniów/uczennic – 30 godz. zajęć na grupę
• Mikromap i WinKalk – 1 grupa/12 uczniów/uczennic – 36 godz. zajęć na grupę
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki otrzymują zaświadczenia/certyfikaty.
Uczestnikom/uczestniczkom zajęć zapewniony zostanie przywóz i odwóz do miejsca zamieszkania, gdy nie będzie połączenia autobusowego. Ponadto w czasie trwania szkolenia uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewnione wyżywienie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu - pokój nr 70.

Zapraszamy! Przyjdź po deklarację!

Wanda Skawińska – kierowniczka projektu
Małgorzata Niedźwiedzka – specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji


Ogłoszenie!

Konferencja podsumowująca wyjazdy studyjne realizowane w ramach projektu
„Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 27 kwietnia 2015r. na 8 godz. lekcyjnej odbędzie się konferencja podsumowująca realizację wyjazdów studyjnych do:
• Warszawy
• Olsztyna
• Ostródy i Iławy
• Suwałk i Giżycka
Zapraszamy uczestników/uczestniczki wyjazdów studyjnych oraz opiekunów grup uczniowskich na przegląd prezentacji multimedialnych powstałych z wyjazdów studyjnych zrealizowanych w ramach projektu.


Wyjazd studyjny do Wojskowej Akademii Technicznej i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
w ramach zad. 5 Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i t. drogownictwa

Dnia 21 marca 2015r. grupa 46 uczniów kierunku kształcenia budownictwo pod opieką 4 nauczycielek uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Warszawy, zorganizowanym w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.
Pierwsze kroki uczestnicy/uczestniczki wyjazd studyjnego skierowali do Wojskowej Akademii Technicznej. Tam zapoznali się z ofertą edukacyjną oraz bazą dydaktyczną WAT-u. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji uczniowie/uczennice zapoznali się z wyposażeniem nowoczesnego laboratorium budowlanego, uczestniczyli w pokazach badań wybranych właściwości materiałów budowlanych.
Druga część wyjazdu studyjnego - wizyta w Centrum Nauki Kopernik przybliżyła uczniom/uczennicom doświadczenia i zjawiska z zakresu fizyki. Każdy z uczestników wyjazdu studyjnego samodzielnie eksperymentował, poznawając przy tym zastosowanie zjawisk fizycznych w życiu codziennym.

przygotowała: Małgorzata Niedźwiedzka


Bardzo udany wyjazd studyjny do Olsztyna

W pierwszy dzień wiosny – 21.03 w sobotę, przyszli technicy geodeci oraz technicy architektury krajobrazu uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Olsztyna, zorganizowanym w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.
Pierwszym punktem programu była wizyta w Planetarium Olsztyńskim, gdzie uczniowie mieli okazję obejrzeć bardzo pouczający, a zarazem niezwykle widowiskowy seans pod tytułem „Podróż do miliarda Słońc”.
Kolejnym punktem programu był udział młodzieży w warsztatach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Zajęcia dotyczyły wykorzystania najnowocześniejszych technologii i sprzętu do wykonywania pomiarów geodezyjnych. Uczniowie mieli między innymi okazję operować dronem (bezzałogowy statek powietrzny) oraz instrumentem SmartStation (połączenie odbiornika GPS z tachimetrem elektronicznym do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych). Ponadto uczniowie zapoznali się z kryteriami rekrutacji oraz ofertą kształcenia na poszczególnych wydziałach oraz zwiedzili campus akademicki Kortowo. Zwieńczeniem wyjazdu był pyszny obiad w restauracji Sphinx na olsztyńskiej Starówce.
W wyjeździe zorganizowanym w ramach zadania 8 Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe przyszłego geodety udział wzięło 46 uczniów z klas: IB, IIG, IIID/G, IO/T, IIIA oraz 4 opiekunów p Kamil Sokołowski, który profesjonalnie kierował całą grupą oraz p. Anna Pałkiewicz, p. Patrycja Stasiewicz.

Wanda Skawińska - Kierownik projektu


Realizacja projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 !

II semestr roku szkolnego 2014/2015 to ostatni okres realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie/uczennice Technikum nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Ełku uczestniczą w zajęciach:

 • z języka polskiego w ramach zad. 1 Innowacyjne zajęcia z języka polskiego
 • z matematyki w ramach zad. 2 Praktyczne formy wykorzystania obliczeń matematycznych i matematyki przestrzennej

oraz w zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe w ramach zad. 4 Innowacyjne kształcenie technologów żywności i zad. 6 Kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii i technik badań laboratoryjnych.
Grupa uczniów/uczennic technikum uczestnicy w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Ponadto realizowane jest obecnie szkolenie „AutoCad st. II i kosztorysowanie w programie Norma PRO”, mające na celu rozwijanie umiejętności zawodowych, skierowane do uczniów/uczennic kierunku kształcenia budownictwa.
Marzec i kwiecień 2015r. to okres wyjazdów studyjnych:

 • do Olsztyna
 • do Warszawy
 • do Ostródy i Iławy
 • do Giżycka - Suwałk

W ramach realizacji projektu uczniowie/uczennice kierunku kształcenia geodezja uczestniczyć będą w szkoleniach z wykorzystaniem specjalistycznych geodezyjnych programów komputerowych, zaś uczniowie/uczennice kierunku kształcenia budownictwo w szkoleniu AutoCad st. I.
Na zakończenie realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” odbędzie się konferencja podsumowująca.

Małgorzata Niedźwiedzka


Uczniowie klasy III B zdobyli nowe umiejętności zawodowe! „Kosztorysowanie w programie Norma PRO” realizowane w ramach zad. 5 „Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i drogownictwa” w projekcie „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to już kolejne szkolenie, w którym uczestniczyło 12 uczniów z kl. III B o kierunku kształcenia technik budownictwa. W trakcie 30 godzinnego szkolenia uczniowie rozwijali umiejętności zawodowe związane z wykonywaniem przedmiarów robót budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów. W szkoleniu uczestniczyła również nauczycielka przedmiotów zawodowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia zajęć. Mamy nadzieję, iż umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą uczniom kl. III B na osiągnięcie wysokiego wyniki na egzaminie z kwalifikacji B.30 „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej” w zawodzie technik budownictwa.

Małgorzata Niedźwiedzka specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji


Realizacja projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 !

II semestr roku szkolnego 2014/2015 to ostatni okres realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie/uczennice Technikum nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Ełku uczestniczą w zajęciach:

 • z języka polskiego w ramach zad. 1 Innowacyjne zajęcia z języka polskiego
 • z matematyki w ramach zad. 2 Praktyczne formy wykorzystania obliczeń matematycznych i matematyki przestrzennej

oraz w zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe w ramach zad. 4 Innowacyjne kształcenie technologów żywności i zad. 6 Kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii i technik badań laboratoryjnych.
Grupa uczniów/uczennic technikum uczestnicy w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego. Ponadto realizowane jest obecnie szkolenie „AutoCad st. II i kosztorysowanie w programie Norma PRO”, mające na celu rozwijanie umiejętności zawodowych, skierowane do uczniów/uczennic kierunku kształcenia budownictwa.
Marzec i kwiecień 2015r. to okres wyjazdów studyjnych:

 • do Olsztyna
 • do Warszawy
 • do Ostródy i Iławy
 • do Giżycka - Suwałk

W ramach realizacji projektu uczniowie/uczennice kierunku kształcenia geodezja uczestniczyć będą w szkoleniach z wykorzystaniem specjalistycznych geodezyjnych programów komputerowych, zaś uczniowie/uczennice kierunku kształcenia budownictwo w szkoleniu AutoCad st. I.
Na zakończenie realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” odbędzie się konferencja podsumowująca.

Małgorzata Niedźwiedzka


Realizujemy kolejne szkolenia pozwalające podnieść kompetencje zawodowe!

W ramach zad. 5 „Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i drogownictwa” w projekcie „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane jest w miesiącu lutym i marcu 2015r. szkolenie „AutoCad st. II i kosztorysowanie w programie Norma PRO”. W 60 godzinnym szkoleniu uczestniczy 12 uczniów/uczennic kierunku kształcenia budownictwo oraz 1 nauczycielka. Obecnie uczestnicy/uczestniczki szkolenia, w ramach 30 godz. zajęć, doskonalą umiejętności zawiązane z posługiwaniem się programem AutoCad. Druga, 30 godzina część szkolenia poświęcona będzie sporządzaniu kosztorysów budowlanych wraz z przedmiarem robót.

specjalistka ds. monitoringu i ewaluacjiMałgorzata Niedźwiedzka


Ełk, dnia 25.02.2015 r.

Usługa transportowa

Zapytanie o cenę na usługę transportową
Załączniki

Informacja o wyborze oferty

Przetarg zakończony


Ełk, dnia 20.01.2015 r.

Szkolenia II

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkoleń
Załączniki

Informacja o wyborze oferty

Przetarg zakończony


Ogłoszenie

I Ty możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe!

Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Zapraszamy uczennice/uczniów na szkolenia:

 • Autocad st. II +kosztorysowanie w programie Norma PRO – 1 grupa / 12 uczniów/uczennic – 60 godz. zajęć na grupę
 • AutoCad st. I – 1 grupa/12 uczniów/uczennic – 30 godz. zajęć na grupę
 • Kosztorysowanie w programie Norma PRO – 1 grupa/12 uczniów/uczennic – 30 godz. zajęć na grupę
 • Mikromap i WinKalk – 2 grupy/24 uczniów/uczennic – 36 godz. zajęć na grupę

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki otrzymują zaświadczenia/certyfikaty. Uczestnikom/uczestniczkom zajęć zapewniony zostanie przywóz i odwóz do miejsca zamieszkania, gdy nie będzie połączenia autobusowego. Ponadto w czasie trwania szkolenia uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewnione wyżywienie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu - pokój nr 70.

Zapraszamy! Przyjdź po deklarację!

Wanda Skawińska – kierowniczka projektu
Małgorzata Niedźwiedzka – specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji


Ełk, dnia 23.12.2014 r.

Szkolenia

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkoleń
Załącznik

Informacja o unieważnieniu przetargu

Przetarg zakończony


Ełk, dnia 23.12.2014 r.

Przetarg na transport II

Zapytanie o cenę na usługę transportową
Załącznik

Informacja o wyborze oferty na tramsport

Przetarg zakończony


Ełk, dnia 11.12.2014 r.

Przetarg na transport

Zapytanie o cenę na usługę transportową
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja o unieważnieniu przetargu na tramsport

Przetarg zakończony


Ogłoszenie!

Rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia z projektowania komputerowego Autocad st. II +kosztorysowanie w programie Norma PRO w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”

Zapraszamy uczennice/uczniów na szkolenie AutoCad st. II + kosztorysowanie w programie Norma PRO realizowane w ramach zad. 5 Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i drogownictwa w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.
Informacja o szkoleniu:

 • I grupa – 12 uczniów/uczennic
 • 60 godzin zajęć
 • termin realizacji szkolenia: 26.01.2015r. – 30.01.2015r.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki otrzymują certyfikaty. Uczestnikom/uczestniczkom zajęć zapewniony zostanie przywóz i odwóz do miejsca zamieszkania, gdy nie będzie połączenia autobusowego. Ponadto w czasie trwania szkolenia uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewnione wyżywienie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu - pokój nr 70.

Zapraszamy uczniów/uczennice! Przyjdź po deklarację!

Wanda Skawińska -kierownik projektu
Małgorzata Niedźwiedzka – specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji


Ogłoszenie!

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”

Trwa rekrutacja na zajęcia z języka polskiego.

 • zajęcia realizowane będą w II grupach 8 osobowych
 • w czasie zajęć uczestnicy/uczestniczki korzystać będą z laptopów, które zostaną zakupione w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik
 • program zajęć oraz terminarz spotkań zostanie przedstawiony uczestnikom/uczestniczkom przez prowadzącą Panią Annę Szlejter

Zapraszamy!

Uwaga: Uczestnikom/uczestniczkom zajęć zapewniony zostanie przywóz i odwóz do miejsca zamieszkania, gdy nie będzie połączenia autobusowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu - pokój nr 70.

Zapraszamy uczniów/uczennice! Przyjdź po deklarację!

Rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z matematyki.

 • zajęcia realizowane są w 2 grupach 8 osobowych
 • w czasie zajęć uczestnicy/uczestniczki korzystać będą z laptopów, które zostaną zakupione w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik

Uwaga: Uczestnikom/uczestniczkom zajęć zapewniony jest przywóz i odwóz do miejsca zamieszkania, gdy nie ma połączenia autobusowego.

Zajęcia realizowane są przez Panią Beatę Bednarowicz.


Grupa uczniów z geodezji ukończyła szkolenie EwMapa!

12 uczniów (4K, 8M) oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych uczestniczyło w 36 godz. szkoleniu EwMapa, realizowanym w ramach zad. 8 „Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe przyszłego geodety” w projekcie „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy/uczestniczki szkolenia rozwijali umiejętności zawodowe związane z wykorzystaniem programu grafiki komputerowej EwMapa, służącego do zakładania, prowadzenia i edycji wielkoskalowej mapy numerycznej, będącej podstawą opracowań geodezyjnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia zajęć.

specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji Małgorzata Niedźwiedzka


III grupa uczniów zakończyła zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla technika budownictwa i drogownictwa ( zad. 5).

26 października III grupa - 12 uczniów i 1 nauczycielka ukończyli 60 godzinne szkolenie CAD realizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas 3 weekendów, zostały zrealizowane treści w zakresie projektowania 1, 2 i 3 stopnia, czyli modelowania przestrzennego, tworzenia brył, a nawet w zakresie projektowania 3D.

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem pracowali podczas szkolenia, a prowadzący w sposób umiejętny zachęcał wszystkich do aktywnego i twórczego myślenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia zajęć oraz certyfikaty AutoCad.

kierownik projektu Wanda Skawińska


Wyjazd studyjny do Poznania – świetny przykład innowacyjnego kształcenia młodzieży.

W dniach 16-17 października 2014r odbył się wyjazd studyjny do Poznania

zad.6 Kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii i technik badań laboratoryjnych realizowany w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyjeździe brali udział uczniowie kształcący się w zawodach: ochrona środowiska, budownictwo, architektura krajobrazu – łącznie 42 uczestników/uczestniczek i 3 nauczycielki p. Małgorzata Wiszniewska, Małgorzata Lutow, Agnieszka Kojak

Głównym celem wyjazdu studyjnego do Poznania na Międzynarodowe Targi POLEKO 2014r. było poznanie przez młodzież nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, energooszczędnych rozwiązań wykorzystywanych w budownictwie oraz sposobów racjonalnego projektowania przestrzeni publicznej. Młodzież miała okazję zaobserwować w jaki sposób władze Poznania realizują zrównoważoną politykę rozwoju miasta.

Efekty wyjazdu studyjnego:
uczestnicy/ uczestniczki dzięki wyjazdowi podniosą kompetencje kluczowe, w tym ICT i naukowo- techniczne, wartością dodatkową wyjazdu było zwiedzanie zabytków oraz możliwość poznania historii miasta Poznania, wartością dodaną będą produkty dodatkowe wytworzone w wyniku wyjazdu studyjnego:

 • 2 multimedialne prezentacje
 • 6 godzin zajęć w szkole pod opieką nauczycieli
 • 1 godz. konferencji w udziałem uczestników/uczestniczek wyjazdu studyjnego, której celem będzie zaprezentowanie przygotowanych materiałów multimedialnych.

kierownik projektu Wanda Skawińska


Rekrutacja na zajęcia z projektowania komputerowego AutoCad zakończona

3 października 2014r. zakończyliśmy rekrutację na zajęcia z projektowania komputerowego AutoCad w ramach zadania 5 "Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i drogownictwa”" realizowanego w ramach projektu "Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik". Zajęcia będą odbywać się w dwóch sesjach weekendowych 10 – 12.10.2014r. oraz 24 – 26.10.2014r.. Szczegółowych program i harmonogram znajdują się w gablocie z aktualnościami dotyczącymi realizacji projektu.

Poniżej zamieszczamy listę zakwalifikowanych na zajęcia z projektowania komputerowego AutoCad.

Lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia z projektowania AutoCad w ramach zad. 5 Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla t. budownictwa i drogownictwa w roku szk. 2014/2015

Grupa III

   1. Baron Sebastian - kl. III B
   2. Chalamoński Adrian - kl. III B
   3. Fadrowski Karol - kl. III B
   4. Gutowski Damian - kl. III B
   5. Jesionkowski Mateusz - kl. III B
   6. Kowalski Damian - kl. III B
   7. Mulewski Paweł - kl. III B
   8. Paśk Tomasz - kl. III B
   9. Piotrowski Szymon- kl. III B
   10. Tyszko Bartosz - kl. III B

Obóz naukowo – badawczy w Malinówce Wielkiej k. Ełku w ramach zad. 6 Kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii technik laboratoryjnych realizowanego w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 23-25 czerwca 2014r., w miejscowości Malinówka Wielka koło Ełku odbył się obóz naukowo- badawczy, na którym uczestnicy/uczestniczki projektu przeprowadzili badania wód Jeziora Łaśmiady. Pomiary prowadzone były przy użyciu nowoczesnych, przenośnych zestawów pomiarowych oraz urządzeń przystosowanych do badań w terenie, tj. tlenomierz z sondą tlenową, konduktometr z sondą konduktometryczną, termohigrobarometr, fotometr zakupionych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”. Uczniowie/uczennice określali zawartość azotanów, azotynów, amoniaku, fosforanów, żelaza w wodzie powierzchniowej, oznaczali również pH i twardość wody. Dodatkowo określali parametry pogodowe za pomocą przenośnej stacji meteorologicznej.


Zajęcia z geodezji - zadanie nr 8 „Zajęcia rozwijające kompetencje przyszłego’’ realizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja kompetentny pracownik” zakończyły się pełnym sukcesem. rozwijające kompetencje przyszłego’’.

Zajęcia prowadzone były metodą projektową, ich innowacyjność polegała na tym, iż uczniowie swoją wiedzę teoretyczną sprawdzali w praktyce wykonując mapę sytuacyjno-wysokościową zleconą przez hipotetycznego klienta.

Każdy z uczestników wykonał bezpośrednie pomiary geodezyjne przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego zakupionego w ramach projektu, opracował dane geodezyjne pozyskane w terenie oraz przygotował mapę sytuacyjno-wysokościową, wykorzystując specjalistyczne oprogramowania geodezyjne.

Ponadto uczestnicy zajęć sporządzili operat geodezyjny, który jest obligatoryjnym etapem prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu w odpowiednich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i bez wątpienia przyczyniły się do podniesienia kompetencji i doświadczenia zawodowego uczestników, potwierdzeniem są uzyskane produkty – mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz przygotowane operaty.

Wanda Skawińska – kierownik projektu


15 czerwca 2014r. zakończyliśmy rekrutację na staże zawodowe do zad. 3 "Staże jako praktyczna forma nauczania" realizowanego w ramach projektu "Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik". Poniżej zamieszczamy listy zakwalifikowanych na staże uczniów i uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych na staże w ramach zad. 3 Staże jako praktyczna forma nauczania w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”


Realizacja zadania Innowacyjne kształcenie technologów żywności w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” w roku szkolnym 2013/2014 11.04.2014 r. uczestnicy zajęć w ramach zadania 4 Innowacyjne kształcenie technologów żywności zaprezentowali efekty swojej pracy młodszym kolegom i koleżankom z klas technologii żywności. Przedstawili wyniki oceny organoleptycznej i badań fizyko-chemicznych produktów żywnościowych oraz zaprezentowali zdjęcia z wyjazdu studyjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa na UW-M w Olsztynie, z zajęć z dietetyki w Bydgoszczy oraz zajęć laboratoryjnych w naszej szkole.

Udział młodzieży w projekcie zakończył się dużym sukcesem. Uczniowie nauczyli się obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego - spektrofotometru VIS, refraktometrów lunetkowego, Abbego i kieszonkowego oraz pehametrów. Nauczyli się także sporządzać raporty z analiz żywności, interpretacji wyników badań, przygotowywać odczynniki do przeprowadzania oznaczeń chemicznych, a także pogłębili swoją wiedzę z zakresu analizy żywności i dietetyki, co im przyda się na egzaminie zawodowym, w dalszej nauce czy pracy. Ponadto uczniowie wyrażali zadowolenie z możliwości uczestnictwa w nietypowych, innowacyjnych i ciekawych zajęciach. Życzymy powodzenia.

Przygotowała: Iwona Piaścik


Zajęcia w pracowni analizy żywności w ramach realizacji zadania Innowacyjne kształcenie technologów żywności w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny p[racownik” W dniu 26.03.2014 r. podczas zajęć Innowacyjne kształcenie technologów żywności w ramach projektu „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” uczniowie wykonywali oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne produktów spożywczych, takich jak: kiełbasa śląska, szynka od szwagra, ogórki kiszone oraz soki owocowe. Uczniowie wykonywali oznaczenia z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Oznaczali zawartość soli, cukrów, azotanów, wody, kwasowość, temperaturę oraz sprawdzali obecność bakterii mlekowych w kiszonkach. Największe zainteresowanie młodzież wykazała przy wykonywaniu oznaczeń chemicznych za pomocą specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, takiego jak: spektrofotometr VIS, refraktometr lunetkowy, Abbego i kieszonkowy oraz pehametry.

Przygotowała: Iwona Piaścik


„KOMPETENTNY I ŚWIADOMY PRACOWNIK – PRAKTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE”
– konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12.03.2014 r.

12 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 w Ełku odbyła się konferencja „Kompetentny i świadomy pracownik – praktyczne doradztwo zawodowe”, zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.
Celem przedsięwzięcia było uświadomienie uczniom roli doradztwa zawodowego, które jest niezbędnym elementem w planowaniu kariery zawodowej oraz określaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
W konferencji udział wzięli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Ełku, którzy mogli zapoznać się z informacjami z zakresu doradztwa zawodowego. Grzegorz Mikucki – doradca zawodowy (realizujący zadanie nr 7 w projekcie) w Zespole Szkół nr 1 przedstawił sytuację osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób poniżej 25 roku życia na terenie powiatu ełckiego. Anna Dolistowska-Buza – doradca EURES przy Stanowisku Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyjaśniała czym jest EURES. Krystyna Olszewska – doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku mówiła o sukcesie zawodowym. Specjaliści z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Ełku, tj. Beata Różańska i Barbara Wysocka zaprezentowały ofertę usług z zakresu rynku pracy OHP, tj. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, projektów i programów autorskich. Na koniec Wanda Skawińska – Kierownik projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” – podsumowała pierwszą część konferencji i zaprezentowała efekty działań osiągnięte w pierwszym semestrze 2013/2014 roku.
Po krótkiej przerwie uczniowie przeszli do oznakowanych sal, gdzie były realizowane warsztaty przez specjalistów zaproszonych do udziału w konferencji. Zrealizowano następujące warsztaty:
1. Jak być mobilnym na europejskim rynku pracy – mgr Anna Dolistowska-Buza
2. Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się – mgr Beata Różańska
3. Savoir-vivre w biznesie, czyli jak się zachować, aby odnieść sukces – mgr Barbara Wysocka
4. Sylwetka człowiek sukcesu – czy Ty masz cechy człowieka sukcesu? – mgr Krystyna Olszewska
5. Autoprezentacja – dr Karol Kowalewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, filia w Ełku)
Młodzież chętnie uczestniczyła w warsztatach. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas konferencji, szczególnie w części warsztatowej przyczynią się w przyszłości do odnoszenia sukcesów zawodowych przez uczniów ZS nr1 w Ełku.
Gościem specjalnym Konferencji była Pani Anna Cieśluk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Delegatura w Ełku, która wyraziła bardzo pozytywne opinie na temat zaprezentowanych działań oraz wysoko oceniła merytoryczną przydatność Konferencji.

Grzegorz Mikucki


Zajęcia kierunkowe z dietetyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Podczas ferii zimowych 12 osobowa grupa uczniów z klasy trzeciej i czwartej technologii żywności wzięła udział w zajęciach kierunkowych z dietetyki, który odbywały się w budynku K Wyższej Szkoły Gospodarki przy ul. Naruszewicz 11 w Bydgoszczy. Zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy. Pani dziekan Dorota Łoboda z Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej zapoznała z zasadami prawidłowego żywienia różnych grup wiekowych, z ogólną strategią przeprowadzania wywiadów o nawykach żywieniowych, klasyfikacją diet, zasadami dietetycznymi i zasadami modelu żywienia. Podczas ćwiczeń młodzież oceniła własny sposób odżywiania, przeliczała wartość energetyczną różnych potraw oraz układała dzienne jadłospisy. Najciekawszą formą ugruntowania zdobytej wiedzy były zajęcia w pracowni dietetyki i żywienia, gdzie podczas pracy w zespołach uczniowie pod nadzorem specjalisty przygotowali potrawy całodziennego wyżywienia w różnych jednostkach chorobowych. Potrawy zostały omówione przez poszczególne zespoły, ocenione przez panią prowadzącą i degustowane przez wszystkich uczestników. Najbardziej smakowały czekoladowe ciasteczka i szpinak z pieczarkami. Podczas warsztatów dietetycznych z panią Moniką Gackowską – dietetykiem – uczniowie poznali zapotrzebowanie energetyczne: PPM i CPM, procentowy udział w posiłkach całodziennej podaży energii, zapotrzebowanie na wodę, sól i inne składniki odżywcze. Omówiono także dietę śródziemnomorską, port folio oraz dietę DASH. Dr Aleksander Skaliy – kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Sportu – zapoznał z nowoczesnymi formami rekreacji i sposobami jej wpływu na zbalansowane wydatkowanie energii oraz zachowanie zdrowia i doskonałej kondycji fizycznej. Dzięki udziałowi w zajęciach kierunkowych młodzież podniosła kwalifikacje zawodowe i własną świadomość w dziedzinie odżywania i dietetyki. Anna z kl. IV T powiedziała: umiem obliczyć swoje zapotrzebowanie na kalorie oraz znam zasady zdrowej i zbilansowanej diety. W czasie wolnym młodzież dokonała pomiaru składu ciała, wzięła udział w tańcu zumba, skorzystała z ćwiczeń na przyrządach fitness w Centrum Rehabilitacji i Odnowy – Rewital, obejrzała film w Multikinie Helios, zwiedziła Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Muzeum Fotografii. Zakwaterowanie i wyżywienie miało miejsce w budynku WSG. Pobyt w Bydgoszczy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzież z chęcią pojedzie tam na kolejny kurs.

Przygotowała: Wiesława Rowińska – opiekun grupy


Zajęcia rozwijające umiejętność obsługi programu komputerowego AutoCad wspomagającego pracę technika budownictwa

Od 3 lutego 2014r. do 8 lutego 2014r. w godzinach od 8:00 do 16:00 prowadzone były zajęcia dla grupy II z projektowania komputerowego Cad, realizowane w ramach zadania 5: Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla technika budownictwa i drogownictwa projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadził trener firmy szkoleniowej Procad S. A. z Gdańska. Uczestnicy kursu zdobyli nową umiejętność – posługiwanie się programem AutoCad, którą będą mogli wykorzystać przy opracowywaniu projektów zawodowych oraz przy opracowywaniu dokumentacji projektowej w przyszłej pracy zawodowej. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał międzynarodowy certyfikat Cad oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymali też zestawy materiałów szkoleniowych obejmujących I, II i III stopień kursu AutoCad. Uczestnikom 60 – godzinnego szkolenia zapewniono w ramach projektu catering oraz transport po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania poza Ełkiem.

Opinie uczestników szkolenia – uczniów klasy III B:
Piotr - „Szkolenie z programu AutoCad bardzo mi się podobało. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz doskonałe materiały dydaktyczne i sprzęt, potrzebny do pracy to elementy, które w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój moich umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi programu AutoCad.”
Rafał - „Przeprowadzony kurs zdecydowanie poprawił moją znajomość programu AutoCad. Jest to dodatkowy atut, który mogę wpisać do CV. Szkolenie to ułatwi mi dalszą pracę z programami do projektowania, z którymi wiążę swoją przyszłość”
Konrad - „Każdy uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa, który ma możliwość skorzystania z takiego szkolenia, powinien to zrobić, ponieważ widzę po sobie, jak duży przyrost wiedzy i umiejętności może dać takie szkolenie, naprawdę polecam.”
Adrian - „Szkolenie wpłynęło na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności związanej z wykorzystaniem programu AutoCad. Doświadczony prowadzący nie tylko przekazał wiedzę, ale udział też wskazówek przy wykonywaniu ćwiczeń”
Mateusz - „Jestem zadowolony z tego, że mogłem uczęszczać na ten kurs. Wzrosła moja wiedza i umiejętności związane z wykorzystaniem programu AutoCad.”

Kierownik projektu


Przyszli geodeci poszerzają swoje umiejętności zawodowe w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 22 grudnia 2013 r zakończyło się szkolenie komputerowe z zakresu obsługi programu do obliczeń geodezyjnych Winkalk oraz programu do tworzenia map geodezyjnych MikroMap, organizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W kursie uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy II G i I G oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych geodezyjnych p. Kamil Sokołowski. W trakcie 36 godzin zajęć uczestnicy pod okiem prowadzącego szkolenie p. Jana Sachrynia poznawali tajniki wykonywania obliczeń i tworzenia map z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. Szkolenie pozwoliło uczestnikom skutecznie poszerzyć umiejętności zdobywane podczas kształcenia zawodowego na lekcjach, co niewątpliwie wpłynie na wyższe wyniki kwalifikacji zawodowych. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, co może okazać się dodatkowym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia w przyszłości.


Wyjazd studyjny na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski do Olsztyna

W ramach realizacji zadania 4: Innowacyjne kształcenie technologów żywności w projekcie „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie uczestniczyli w studyjnym wyjeździe do Centrum Edukacyjno - Badawczego Mleczarstwa na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Głównym celem wyjazdu było poznanie nowoczesnych metod badania żywności oraz innowacyjnych linii produkcji wyrobów mleczarskich.
W Centrum Edukacyjno-Badawczym od dwóch lat istnieje nowoczesna hala technologiczna. Uczniowie podczas wycieczki mieli okazję z bliska przyjrzeć się poszczególnym urządzeniom, tworzącym linie produkcyjne wyrobów mleczarskich takich jak: mleko, napoje fermentowane, sery, twarogi, masło, lody, mleko w proszku. Zapoznali się z technologią i techniką produkcji wyżej wymienionych wyrobów. Poznali nowoczesne systemy mycia i dezynfekcji (system CIP, system mycia pianowego), które zapewniają higienę instalacji nabiałowych, urządzeń procesowych i hali produkcyjnej. Oglądali halę technologiczną wyposażoną w pracownię do audiowizualizacji procesów produkcyjnych. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania na ekranie telewizora uczniowi mogli obserwować przebieg produkcji poszczególnych wyrobów mleczarskich. W pracowni zaś w które dokonuje się oceny właściwości fizykochemicznych mleka, masła, proszku mlecznego, sera zapoznaliśmy się z zasadą działania MilkoScanu, za pomocą którego bardzo szybko oznacza się zawartość białka i tłuszczu w mleku.
Kolejnym etapem naszej wycieczki było nowoczesne laboratorium, które składa się z kilku działów, tj. Laboratorium Analiz Instrumentalnych, Laboratorium Analizy Sensorycznej, Laboratorium Przemysłowej Mikrobiologii Mleczarskiej, Laboratorium Mikrobiologii Prognostycznej, Laboratorium Bieżącej Kontroli Jakości, Laboratoria Analiz Fizykochemicznych, Pracowni Spalań, Mineralizacji i Oznaczania Białka-azotu, a także Eterowej Pracowni wirówkowej. Bliżej zapoznaliśmy się z pracę w Laboratorium Analizy Sensorycznej, Laboratorium Analiz Fizykochemicznych oraz Pracowni Spalań, Mineralizacji i Oznaczania Białka-azotu. W pierwszym laboratorium uczniowie poznali zasady i warunki przeprowadzania analizy sensorycznej produktów mleczarskich. Oglądali pracownię analizy sensorycznej z 12 indywidualnymi stanowiskami, wyposażonymi w komputerowy system wspomagania oceny, pomieszczenie służące do przygotowania próbek oraz kuchnię technologiczną, w której opracowuje się receptury nowych produktów mleczarskich i prowadzi się „mini produkcje” tych wyrobów. Kuchnia wyposażona jest w niezbędne urządzenia do wytwarzania produktów mleczarskich takie jak: wieża suszarnicza, piec konwekcyjny, instalacja membranowa, homogenizator, pH-metr, urządzenie do obróbki plastycznej produktów i inne. W drugim laboratorium uczniowie poznali zasady przeprowadzania podstawowych analiz fizyko-chemicznych mleka i produktów mleczarskich, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury laboratoryjnej takiej jak: polarymetr, wagosuszarka, pH – metr przenośny i pH – metr stacjonarny, spektrofotometr. Natomiast w pracowni spalań, mineralizacji i oznaczania białka-azotu młodzież zapoznała się z zasadą oznaczanie zawartości białka w mleku za pomocą zestawu firmy FOSS, pracą pieca muflowego i zestawu do mineralizacji na mokro.
Z krótką wizytą byliśmy również w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa, gdzie oglądaliśmy pracownię, w której studenci odbywają ćwiczenia z technologii mięsa. Podczas ćwiczeń studenci produkują kiełbasy i wędzonki z wieprzowiny, wołowiny, dziczyzny. Tam zapoznaliśmy się z budową i zasadą działania podstawowych urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, takich jak: komora wędzarniczo- parzelnicza, masownica, wilk, krajalnica, malakser. Pracownia jest również wyposażona w piec konwekcyjno-parowy, pakowarki próżniowe i pakujące w atmosferze zmodyfikowanej. Pracownia ma także swoje laboratorium, w którym oprócz tradycyjnego sprzętu do analiz fizykochemicznych mięsa i jego przetworów, znajdują się również nowoczesne urządzenia, takie jak: analizator składu chemicznego żywności, spektrofotometry, zestaw do komputerowej analizy obrazu i inne.

Przygotowała: Iwona Piaścik

Opinie uczniów:

Najbardziej podobało mi się laboratorium analizy sensorycznej oraz linie produkcyjne wyrobów mleczarskich. Mogłam z bliska obejrzeć aparaturę laboratoryjną, jak: milkoScan, spektrofotometr, urządzenie do oznaczania fosforu, pehametry i wiele innych oraz zapoznać się z zasadą ich działania.
Magda z IV T

Na wycieczce najbardziej podobały mi się linie technologiczne wyrobów mleczarskich. Wycieczka dała mi również możliwość zobaczenia nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych. Interesująca była także pracownia audiowizualizacji procesów technologicznych wyrobów mleczarskich.
Basia z IV T

Na wycieczce najbardziej podobało mi się to, że mogłem z bliska zobaczyć urządzenia i maszyny tworzące linie produkcyjne wyrobów mleczarskich. Najlepiej zapamiętałem linie produkcji twarogu. Wyjazd do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa umożliwił mi poznanie nowoczesnej aparatury laboratoryjnej stosowanej do analizy jakości żywności.
Mateusz z IV T


Szkolenie z projektowania AutoCad zakończone

8 grudnia 2013r. po raz ostatni odbyły się w naszej szkole zajęcia z projektowania komputerowego Cad, realizowane w ramach zadania 5: Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla technika budownictwa i drogownictwa projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy kursu zdobyli nową umiejętność – posługiwanie się programem AutoCad, którą będą mogli wykorzystać przy opracowywaniu projektów zawodowych oraz przy opracowywaniu dokumentacji projektowej w przyszłej pracy zawodowej. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał międzynarodowy certyfikat Cad oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymali też zestawy materiałów szkoleniowych obejmujących I, II i III stopień kursu AutoCad.

Przygotowała: Małgorzata Lutow


Charakterystyka projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Jak do tego doszło?

W roku szkolnym 2012/13 zespół nauczycieli wraz z Dyrektorem Szkoły p. Danutą Wojtowicz opracował projekt pod nazwą Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2013 z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, numer i nazwa działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko –Mazurskiego. W wyniku postępowania konkursowego, złożony projekt, otrzymał akceptację do realizacji.
W dniu 06.06.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim (Instytucją Pośredniczącą) a Powiatem Ełckim (Beneficjentem)/ Podmiotem realizującym – wdrażającym Projekt - Zespołem Szkół nr 1 im. J. Śniadeckim. Projekt będzie realizowany od 01.07.2013r. do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu wynosi 1 302 927,23 PLN, w tym dofinansowanie to 1 136 804,01 PLN.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1. W wyniku realizacji zaplanowanych zadań, uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie: wyrównania dysproporcji edukacyjnych z matematyki i języka polskiego, podniesienia kompetencji kluczowych i zawodowych, planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, nabycia dodatkowych, praktycznych umiejętności zawodowych oraz doposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne niezbędne do efektywnego, skutecznego przygotowania uczniów do uzyskania poszczególnych kwalifikacji zawodowych i zdania egzaminu maturalnego. Aby zapewnić udział w projekcie uczniom/ uczennicom mieszkającym poza Ełkiem zapewniono możliwość skorzystania z przewozu zorganizowanego i sfinansowanego w ramach projektu.

Kadra zarządzająca:
Kierownik projektu - p. Wanda Skawińska
Specjalista do spraw monitoringu i ewaluacji – p. Małgorzata Niedźwiedzka
Dyrektor ZS nr1 im. J. Śniadeckiego - p. Danuta Wojtowicz - uczestniczyła w przygotowaniu Projektu Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik, w negocjacjach zakończonych podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Na bieżąco wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą personel zaangażowany w realizację projektu.

Osiem zadań realizowanych w ramach projektu :
1. Innowacyjne zajęcia z języka polskiego – nauczyciel prowadzący – p. Agnieszka Łukaszewicz Zajęcia prowadzone metodą projektową z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego lub pracowni komputerowej. Uczniom/ uczennicom do dyspozycji zapewniono pakiety podręczników. Efektem przeprowadzonych zajęć będą wyższe oceny semestralne i roczne uczestników/ uczestniczek zajęć oraz przygotowane przez nich e-portfolia.
2. Praktyczne formy wykorzystania obliczeń matematycznych i matematyki przestrzennej – nauczyciele prowadzący – p. Anatol Adamiuk, p. Magdalena Bruzgo
Zajęcia prowadzone metodą projektową z wykorzystaniem programów komputerowych do nauczania matematyki CABRI II PLUS i CABRI 3D oraz rzutnika multimedialnego 3D. Efektem przeprowadzonych zajęć będą portfolia uczniów/ uczennic oraz projekty zespołów uczniowskich.
3. Staże jako praktyczna forma nauczania dająca możliwość nabycia nowych kompetencji zawodowych, zwiększających szanse na zatrudnienie zaplanowane dla uczniów/ uczennic w zawodach: technik technologii żywności, ochrony środowiska, budownictwa, obsługi turystycznej i drogownictwa. Staże zaplanowano dla 60 uczniów/ uczennic (55 ucz. T. i 5 ucz. ZSZ).
Każdy zakwalifikowany uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe, profesjonalną pomoc opiekuna stażu. W zależności od specyfiki stażu zawodowego i miejsca odbywania stażu, zaplanowano środki na zakwaterowanie, dojazd, zakup odzieży i sprzętu ochronnego.
4. Innowacyjne kształcenie technologów żywności – nauczyciel prowadzący
– p. Iwona Piaścik
Zadanie pozwoli uczestnikom/uczestniczkom rozwinąć kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia analizy produktów spożywczych w laboratorium żywności, z wykorzystaniem zakupionego nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań z wykorzystaniem ICT. Innowacyjną formą rozwijania kompetencji zawodowych będzie wyjazd studyjny do UWM w Olsztynie oraz zajęcia kierunkowe pozwalające na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, zwiększających szanse na rynku pracy (kurs z dietetyki i kurs kelnerski). Efektem zajęć będą raporty uczniowskie, projekty multimedialne z wyjazdu studyjnego i kursów kwalifikacyjnych, pokaz praktycznych umiejętności kelnerskich podczas Dnia Otwartej Szkoły.
5. Zajęcia projektowe z wykorzystaniem ICT i kierunkowe dla technika budownictwa i drogownictwa. Przeprowadzone zostaną 3 kursy projektowania komputerowego CAD dla 30 uczniów/uczennic technikum drogownictwa i budownictwa umożliwiające nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych w projektowaniu zawodowym. Inną formą kształcenia innowacyjnego (zwiększającą szanse na zatrudnienie) będą zajęcia kierunkowe z zakresu budownictwa energooszczędnego lub planowania ścieżek rowerowych przeprowadzone w Bydgoszczy dla 23 uczniów. Efektem działań realizowanych w ramach tego zadania będą certyfikaty AUTOCAD oraz 3 projekty techniczne z elementami budownictwa energooszczędnego lub ścieżek rowerowych. Pracownia dokumentacji technicznej zostanie doposażona programem do projektowania CAD, drukarki laserowe, rzutnik multimedialny i wizualizer. Uczniom wyjeżdżającym do Bydgoszczy zapewniono transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz bilety wstępu do kina i teatru.
6. Kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii i technik badawczych – nauczyciel prowadzący – p. Agnieszka Kojak
Zajęcia prowadzone metodą projektową od prostych technik laboratoryjnych do nowoczesnych metod badania komponentów środowiska. Uczestnicy/ uczestniczki pogłębią wiedzę i udoskonalą umiejętności zawodowe, polegające na wykonywaniu oznaczeń parametrów elementów środowiska w laboratorium i na terenie Ełku. Innowacyjną formą zajęć w ramach tego zadania będzie wyjazd studyjny na Targi Ekologiczne do Poznania oraz 3 dniowy obóz naukowo – badawczy dla 6 uczniów/uczennic. Efektem realizacji tego zadania będą projekty multimedialne oraz opracowane raporty z przeprowadzonych badań z wykorzystaniem ICT.
W osiągnięciu w/w rezultatów pomoże zakupiony w ramach projektu specjalistyczny sprzęt do badania komponentów środowiska, zestawy walizkowe do badania wody, powietrza, gleby, normy branżowe, laptopy z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny.
7. Doradztwo zawodowe – szansą na zdobycie zatrudnienia – prowadzący
– p. Grzegorz Mikucki
Zadanie będzie realizowane w trzech formach: zajęcia warsztatowe w 10 osobowych grupach w wymiarze 10 godz. na grupę, konsultacje indywidualne z doradcą w wymiarze 2 godziny na uczestnika/uczestniczkę oraz 5 godzinną konferencję. Efektem zajęć będą osobiste portfolio kariery.
8. Zajęcia rozwijające kompetencje przyszłego geodety – nauczyciel prowadzący
– p. Paulina Zyśk
Zadanie będzie realizowane w 2 formach: 3 szkoleniach 36 godzinnych oraz zajęciach pozalekcyjnych, których celem będzie kształtowanie umiejętności dokonywania pomiarów przy użyciu zakupionego sprzętu geodezyjnego. Efektem zadania będzie opracowanie 2 projektów geodezyjnych ( mapy z operatem) przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowgo C-Geo lub WinKalk.

Kilka słów o tych, którzy przyczynili się do wdrożenia projektu.
Pan Paweł Grejcz, p. Anna Kamińska, p. Przemysław Kamiński,p. Agnieszka Łuczyńska, p. Monika Jagłowska poświęcili projektowi wiele godzin dodatkowej pracy, prywatnego czasu.
Realizacja Projektu to wielkie wyzwanie logistyczne z punktu widzenia przeprowadzenia zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań zgodnie z procedurami o zamówieniach publicznych. Tego trudnego zadania podjął się p. Paweł Grejcz, który profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem organizował wszystkie przetargi związane z projektem. Pomocą informatyczną i merytoryczną w zakresie zamówień i zamieszczaniem informacji na stronie internetowej szkoły chętnie i z dużym zaangażowaniem zawsze służył p. Przemysław Kamiński. Nieocenioną pomoc w zakresie obsługi kadrowej, profesjonalnego przygotowania biura projektu, przygotowania umów, regulaminów okazała p. Anna Kamińska. Zaangażowanie księgowych: p. Agnieszki Łuczyńskiej i p. Moniki Jagłowskiej, zarówno na etapie przygotowywania projektu, jak też jego realizacji, zasługuje na szczególne wyróżnienie i podziękowanie.

Kilka słów o kadrze realizującej projekt.
Prowadzący zajęcia to świetni fachowcy, profesjonaliści pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Świetnie motywujący uczniów do dodatkowego, aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz wyżej wymienionych w projekcie uczestniczą jako nauczyciele wspierający: p. Małgorzata Lutow i p. Wiesława Rowińska.

kierownik projektu: Wanda Skawińska

MENU GŁÓWNE

WIDGET-RADIO5

Mała Sala Gimnastyczna
Stadion z imieniem !
Widok Hol 1 piętro

 Zobacz Widok ulicy - Street View (kliknij)